[Blueboard] Salamat sa Diyos

L/S Campus Ministry Office ls_cmo at admu.edu.ph
Thu Aug 23 17:07:17 PHT 2001


		  Inihahandog ng Campus Ministry Office
		at ng Office of Administrative Services
			ang una sa mga serye ng

		 ADULT CATECHESIS FOR LOYOLA SCHOOLS
		     NON-TEACHING STAFF

		    "Ito ang Salita ng Diyos"
		 (Dalawang Bahagi - Aug. 27 at Sept. 24)

		Ang Banal na Biblia ay naglalaman ng salita ng
		buhay, ilaw sa ating paglalakbay. Ngunit makikita
		natin na hindi madaling basahin ang Salita ng Diyos.
		Kaya nga't nagkakaiba (at pinag-aawayan) ang mga
		interpretasyon. Pero paano nga ba dapat basahin
		ang Kasulatan? Paano tayo higit nitong matutulungan?
		Halina't kilalanin nang mas mabuti ang Biblia --
			ito ang Salita ng Diyos.


Ang Adult Catechesis ay isang pagkakataon upang pag-isipan at pag-usapan
ang tungkol sa ating buhay pananampalataya bilang mga Katoliko. Nilalayon
ng programang ito na mapalalim ng husto ang ating kaalaman at pag-unawa sa
mga turo ng Simbahan at ng kaugnayan ng mga ito sa ating pang-araw-araw na
buhay. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mas magiging buhay at malalim
ang ating pagka-Kristiyano, ang ating pagsunod kay Kristo. Aanyayahan ang
mga dalubhasa (mga nag-aral ng Teolohiya) upang magbahagi at sagutin ang
ating mga katanungan tungkol sa mga misteryo ng ating pananampalataya. Ito
ay gaganapin bawat ika-apat na Lunes ng buwan, alas-5 n.h. hanggang alas-6
n.g. sa College Chapel. Magpalista lamang sa CMO o sa OAS.

Abangan din ang susunod na mga paksa:

	+ Aba Ginoong Maria, Sino ka nga ba? (Oktubre)
	+ Langit, Purgatorio, o Impyerno: Saan ang Tungo Mo? (Nobyembre)
	+ Simbahan: Banal at Makasalanan (Enero)
	+ Pakialamero nga ba ang Simbahan (Pebrero)

	"Ang pananampalataya ay isang personal na pakikipag-ugnayan kay
	Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Sa pamamagitan Niya,
	sa Ama, at sa Espiritu Santo, isang pasiya ito ng pagtatalaga
	ng sarili sa Kanya, ng pagsunod sa Kanya, ng pag-alam at
	at pagtanggap ng mga katotohanang patuloy Niyang ipinangangaral
	sa pamamagitan ng Kanyang Simbahan." (PCP II, 64-65)


*******************************************************************************

For inquiries, comments or suggestions kindly contact:


            L/S CAMPUS MINISTRY OFFICE
            First Floor, Kostka Hall
               Loyola Schools
            Ateneo de Manila University

		    Tel Number: 426-6001 loc 5160-61
		    Fax Number: 426-6088
				  ATTN: L/S Campus Ministry Office
            E-mail: ls_cmo at admu.edu.ph

*******************************************************************************
More information about the Blueboard mailing list