[Blueboard] Paanyaya para sa Non-Teaching Staff ng Loyola Schools

L/S Campus Ministry Office ls_cmo at admu.edu.ph
Fri Aug 10 15:33:04 PHT 2001


RETREAT IN DAILY LIFE FOR NON-TEACHING STAFF

	Ang retreat ay isang magandang pagkakataon para lumayo sa
kaabalahan at maglaan ng ilang araw ng pananahimik at panalangin. Dito
natin lubusang nararanasan ang Panginoon at ang kanyang pagmamahal sa
atin. Lumalabas tayo mula sa retreat nang may malalim na say, kapayapaan
at bagong lakas upang harapin muli ang pangaraw-araw na hamon ng buhay.

	Marami sa atin ang naghahangad ng ganitong karanasan ngunit
sadyang abala at walang oras upang makalayo nang matagal. Ang "Retreat in
Daily Life" o Retirong pang-araw-araw ang maaring sagot sa paghahangad na
ito.

	Ang retreat na ito ay batay sa ikalabinsiyam (19th) na anotasyon
sa Mga Banal na Pagsasanay ni San Ignacio. Gaganapinsa loob ng
labintatlong (13) linggo ang retreat. Magtatagpo ang gabay at ang mga
"retreatants" minsan isang linggo. Sa pamamagitan ng lingu-linggong
pagharap sa Mga Pagsasanay at sa Salita ng Diyos, matuto ang mga
retreatants na maglaan ng labinlimang minuto araw-araw upang manalangin at
maranasan ang Diyos sa kanilang buhay.

 	Inaasahan na sa disiplina ng araw-araw na paglalaan ng panahon sa
katahimikan at panalangin, tumitindi ang pagkilala, pagmamahal at
pagtataya kay Kristo. Biyaya din ng retreat ang makita at maranasan ang
Diyos sa lahat ng bagay at sa lahat ng karanasan.

	Magkakaroon ng Orientation Meeting para sa retreat na ito sa 16
Agosto 2001, 5:00 ng hapon sa Campus Ministry Office. Ang retreat
na ito ay bukas para sa mga Non-Teaching Staff ng Loyola Schools. Maaring
magpatala ang mga interesado sa Campus Ministry Office o sa Office of
Administrative Services.

		  "Bawat sandali dalangin ko'y binibigkas
		    nang masilayan kang maaliwalas,
	 	  nang ibigin Ka, Panginoon, buong wagas,
		   nang aking masundan ang iyong bakas."


*******************************************************************************

For inquiries, comments or suggestions kindly contact:


            L/S CAMPUS MINISTRY OFFICE
            First Floor, Kostka Hall
               Loyola Schools
            Ateneo de Manila University

		    Tel Number: 426-6001 loc 5160-61
		    Fax Number: 426-6088
				  ATTN: L/S Campus Ministry Office
            E-mail: ls_cmo at admu.edu.ph

*******************************************************************************More information about the Blueboard mailing list